Senior Cycle

Leaving Certificate

The Leaving Certificate (Established) programme offers students a broad and balanced education while allowing for some specialisation. The certificate is used for the purposes of selection into further education, employment, training and higher education.

Croí-Ábhair Core Subjects Ábhair Roghnacha Optional Subjects
Gaeilge Ealaín Art
Béarla  English Ceol Music
Mátamaitic Mathematics Eacnamaíocht Bhaile  Home Economics
Fraincis French Foirgneolaíocht  Construction Studies
Reiligiún Religion Stair  History
Gairmthreoir Career Guidance Innealltóireacht  Engineering
Corpoideachas P.E. Staidéar Gnó Business Studies
Ríomhairí Computers Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide
Ardleibhéal Design & Communication Graphics (DCG)
Bitheolaíocht Biology
Ceimic Chemistry
Fisic     Physics

Ríomheolaíocht Computer Science