Mission Statement

Iarbhunscoil Lán-Ghaelach faoi choimirce Choiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Theas is ea Gaelcholáiste Chéitinn. Tá sé ina chomhscoil neamhspleách de chuid Scoil na gCeard, Cluain Meala. I nGaelcholáiste Chéitinn, cuirimid romhainn, le comhpháirtíocht ghníomhach oidí, daltaí agus tuismitheoirí, atmaisféar dearfach, spreagúil a chur ar fáil inar féidir le gach dalta forbairt mar dhuine iomlán. Déanaimid cúram cuí de leas spioradálta na ndaltaí.

Glacaimid mar chúram orainn féin meas a chothú inár scoláirí orthu féin agus ar dhaoine eile, ar a gcultúr agus ar a dteanga, agus tuiscint ar an ndualgais i leith an phobail dar de iad.

Gaelcholáiste Chéitinn is an Irish Language Post-primary School under the auspices of South Tipperary Vocational Education Committee. It is a constituent school of the Central Technical Institute, Clonmel. In Gaelcholáiste Chéitinn we endeavour, with the active involvement of teachers, students and parents, to provide a positive and stimulating environment in which each student may develop as a whole person. We make appropriate provision for the spiritual welfare of the students.

We strive to foster in all our students a respect for themselves and for others, for their culture and for the Irish language, and an appreciation of their responsibilities as members of the community to which they belong